Новини и анализи

България призната от ОИСР за лидер в развитието на социално-емоционалните умения в образованието

България е избрана от ОИСР да представи своите постижения в областта на социално-емоционалните умения на децата пред света. Това обяви професор Галин Цоков, министър на образованието и науката, по време на откриването на училищна лаборатория за иновации в областта на позитивното образование в ОУ “Петко Рачов Славейков” в Стара Загора.

Цоков сподели, че събитието, което ще се проведе в София, ще бъде наблюдавано онлайн от всички страни-членки на ОИСР, а домакинството е в ръцете на България. Създателят на PISA, д-р Андреас Шлайхер, е сред почетните гости, които ще присъстват на събитието в страната.

Лабораторията за иновации в областта на позитивното образование е част от инициативата на Министерството на образованието и науката за развитие на иновативната култура в страната. Тя ще съдейства за създаване на новаторски методи и подходи в образованието, които да подобрят личностното развитие на децата и да насърчат по-позитивен образователен процес.

Създаването на лаборатории за иновации е част от националната програма на министерството „Иновации в действие“, която има за цел да стимулира иновациите и развитието на училищата в България. Тези лаборатории представляват платформа за обмен на идеи и добри практики между учители и директори, които работят за по-иновативно българско образование.

2
ЕКСКЛУЗИВНИ НОВИНИ на ADMIRALBG.NET

Вижте още:

Similar Posts