Силата на вярата

Четири молитви към Йоан Кръстител с огромна сила: За спокойствие, за справяне с мъката, за главоболие и изцеление от болести

молитви към Йоан Кръстител

Молитвените думи имат огромна сила. Православните вярващи се обръщат към Висшите сили, за да се справят с всякакви трудности, включително за изцеление от ужасни болести. Молитвите към Йоан Кръстител ще помогнат на всеки да намери духовна хармония и здраве.

Йоан Кръстител е един от най -почитаните светци

Йоан Кръстител  е известен пророк, който предсказва идването на Месията и кръщава Исус Христос в свещената река Йордан. Хората се обръщат към него с молитви и получават изцеление от болести.

Трябва да четете молитвите в уединение, така че външните шумове и мисли да не ви разсейват от общуването със светия пророк. Запалена свещ близо до иконата ще ви помогне да се съсредоточите още по-добре.

Четири молитви с огромна сила

Молитва за намиране на спокойствие

„Велики пророк Йоан, със смирение аз, /изречете името си/, се обръщам с молитва към теб. Спаси и опази душата ми, очисти я от греховете и помогни да се справя със страстите. Дари ми спокойствие, лечебна сила и ми покажи истинския път към живота в праведната вяра. Не ме оставяй в час на съмнения и трудности, но ме спаси от гняв. Амин „.

Молитва за справяне с мъките на душата

„Милостиви Йоан, помогни ми, аз, /изречете името си/, да се справя с мъките на душата ми, които ме терзаят. Не ми позволявай да правя грешки и ми дай сили да устоия на злото и изкушенията. Утеши ме, свети пророче, дай ми яснота на ума. Амин „.

Молитва за главоболие

„Христос Кръстител, помилуй мен /изречете името си/, дари ми изцеление от главоболие, което пречи на живота и обърква мислите ми. Моли се на Господа за мен, така че по неговата милост той да ми даде мир и душевна радост. Амин „.

Молитва за изцеление от болести

„Йоан Кръстител, вечен ходатай за вярата на Христос. Помогни на мен /изречете името си/ да се отърва от болестта (името на болестта), която ме изяжда. Избави ме от мъчения и дай изцеление, както Господ даде на света, в свещените води на кръстения Йордан. Измий болестта и скръбта от мен, за да прославя вярата завинаги. Амин „.

Всяка от молитвите може да бъде произнесена и със свои думи.

Можете да се молите по всяко време на деня, когато почувствате нужда от подкрепата на Висшите сили.

Не спестявайте нищо и кажете всичко, което тежи на душата ви и светият пророк със сигурност ще ви даде милостта си.

2278

Similar Posts