Във форма Лечение на зависимости

Как да спасим близките си от зависимости: МАГИЯ  ЛИ  Е  АА?

Как да спасим близките си от зависимости - глава 11

Скъпи читатели, за нас е чест да ви срещнем, макар и задочно, с една жена, чието име е познато на много хора, сблъскали се лично с проблеми, свързани с психичното здраве. Става въпрос за д-р Румяна Бонева – дългогодишен лекар в ЦПЗ Проф.Д-р Ив.Темков – Бургас, от няколко години пенсионер. В своята дългогодишна практика тя е успяла да помогне на много болни и техните близки, които винаги ще я помнят с благодарност и обич. 

МАГИЯ  ЛИ  Е  АА?

 

Знаете ли какво е АА? Това са първите букви от името на   сдружението, наречено Анонимни Алкохолици. И повярвайте ми,  това е нещо наистина магическо! Действа там,където всички са се провалили-лекари, родители, любими. И никой не знае каква е  магията как точно действа. Знае се само, че действа…А това е  най- важното !Ако питате самите членове на АА, сигурно и те няма да могат да ви обяснят  как точно става така, че заклети алкохолици престават да пият, че деца  преоткриват родителите си, че отчаяни хора започват нов, съдържателен живот!.. Вероятно тук действа основният закон в природата, този за енергията…Може би хората с едни и същи мисли и желания, обединявайки усилията си, повишават ефекта от своята дейност…Може би…

Но да започнем нашата приказка от самото й начало. Имало едно време… двама алкохолици. Единият бил лекар, а другият бизнесмен. И двамата били  заклети  пиячи, и двамата съзнавали, че алкохолът ще ги погуби, борели се с болестта си, но животът им ставал все по- труден и надеждата започнала да ги напуска…Нищо, че и двамата били уважавани хора, нищо, че всички се опитвали да им помогнат, все едно, и двамата знаели, че един ден алкохолът ще ги погълне…

И изведнъж, те се срещнали в едно малко градче… Бизнесменът бил трезвен от няколко месеца, а докторът не можел да стане от леглото, толкова бил зле. До този момент бизнесменът бил проумял, че за да остане трезвен, му е необходим някой тежко болен от алкохолизъм човек, на когото да се опита да въздейства. Делата на бизнесмена вървели добре, но се налагало да остане във въпросното градче още няколко дни и страшно му се било допило. Решил да опита , дали и този път рецептата за въздържание от алкохол ще подейства. Обадил се на своя приятелка, помолил я да го свърже с друг човек , който има проблем с алкохола и тя го представила  на свой приятел – бедният алкохолизиран доктор.

Докторът отначало се дърпал, приел срещата само от учтивост и смятал да остане на нея най- много петнадесет минути, но можете ли да си представите, веднъж срещнали се, тези мъже останали с години заедно! Много време обмисляли, умували, поканили и други свои познати с подобен на техния проблем, посещавали болници, където се лекували алкохолно болни. Така се родила първата група на Анонимните Алкохолици. Тези двама мъже сега са едни от най- известните хора в САЩ и могат да се намерят в литературата обикновено под имената „Д-р Боб” и „ Бил В” .

Първото дружество на Анонимните Алкохолици е основано през 1935 г. от Д-р Боб и Бил В. В гр. Акрон, Охайо и наброявало едва няколко човека. До 1939 г. членовете му са около 100 души, разпределени в три дружества- Акрон, Кливленд и Ню Йорк. През 1939 г. излиза книгата Анонимни Алкохолици, която съдържа спомените на основателите и основните принципи на движението от тогава популярността на АА непрекъснато расте. За една година членовете на АА надхвърлили 2000 души. В момента членовете на АА в света се изчисляват на повече от 2 млн. души. Толкова е велико делото на на основателите на АА, че техните последователи  искали да им издигнат мавзолей…

В този разказ ще се опитаме да опишем как изглежда магията, наречена АА, а как действа, можете да узнаете сами…Както пише в преамбюла на организацията, това е сдружение от мъже и жени, които споделят своя опит, сила и надежда помежду си за да решат общия си проблем- зависимостта си към алкохола, както и да помогнат и на други хора да се спасят от алкохолизма. ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО Е ЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ СПРЕ ПИЕНЕТО. Няма такси и вноски за членство. АА се самофинансира чрез доброволни вноски. АА не НЕ Е СЕКТА, не се свързва с  организации ,не се занимава с политика и не влиза във взаимоотношения с каквито и да било институции. АА не влиза в пререкания или спорове, включително и такива, свързани с алкохолизма. АА не подкрепя и не опонира на ничия кауза.

Казано е категорично „ НАШАТА ОСНОВНА ЦЕЛ Е ДА ОСТАНЕМ ТРЕЗВИ  И ДА ПОМОГНЕМ НА ДРУГИ АЛКОХОЛИЦИ ДА ПОСТИГНАТ ТРЕЗВЕН  НАЧИН  НА ЖИВОТ”. Неслучайно по- горе „ не е секта” е поставено в курсив. Вярно е , че членовете на АА, осъзнали безпомощността си пред алкохола, се обръщат към „ сила, по- висша от тях”, но тази сила никъде не е конкретизирана. Всеки може да се уповава на своя бог, на своята вяра,  НА СВОЯТА ГРУПА, както се случва най- често. Това е може би най- демократичното и толерантно движение, което съществува вече десетилетия и продължава да се разпространява по света, без да има силна централизация или  какъвто и да е намек за власт на един член на братството над друг.  Групите на АА се уповават предимно на взаимопомощта. По големина те наброяват от няколко души до стотици членове. В някои селища има по една или няколко групи. Отделните групи имат координация помежду си, но в основата си те са автономни. В Ню Йорк се намира Централния офис на АА, от който се разпространява литература за новооснованите групи и им се оказва методическа помощ.

АА имат своя философия. Те смятат, че помагайки на другите, помагат на себе си. Или казано другояче, те не се манифестират като алтруисти, а по- скоро като скромни алтруистични  егоисти…Самолюбието и самоизтъкването име чуждо. И не само заради  „петното” алкохолик те не афишират принадлежността си към АА. Анонимността е свято правило за общността. Никой от членовете на АА няма право да се показва по телевизията, да съобщава името си открито, да оказва давление върху общественото мнение.

АА е една невидима, но щастлива страна. Там хората нямат проблем с алкохола. Той е обявен за най- големият й враг и строго му е забранено да  пристъпват границите й! А поданик на държавата може да стане всеки, който е имал проблем с алкохола  през който и да е период от живота си и твърдо е решил да скъса с него. Всички поданици са равни, независимо от пол, раса, вероизповедание или професия, социален статус или други условности, защото всички в държавата АА имат една основна цел-да живеят трезво, мирно и щастливо.

Както и всяка държава и АА си има свой основен закон. Нарича се „ 12традиции”. Изпитани през годините, коригирани след много изпитания, тези традиции са живи и сега .На тях се крепи  успехът на движението, което без да има строги правила за членство, създава чувство за сигурност и съпричастност на всички свои поданици. Както е отбелязано в Традиция трета, единственото условие един алкохолик да стане член на дружеството на АА е желанието му да спре да пие. Няма други условия! Членството не се основава на пари или подчинение. Всяка група  е независима, освен по отношение на дела, които засягат други групи или АА като цяло./Традиция четвърта/.И къде другаде ще намерите такава свобода и разбиране, такава безкористност?

Освен основен закон / 12 традиции/, АА си има и собствен морален кодекс,  всеизвестните  12 стъпки. Това е всъщност програма за самоусъвършенстване, която не е задължителна, но е доказала своята сила не само при алкохолици, но и  при не- алкохолици, които са преминали през нея. В началото на програмата човек трябва да признае поражението си пред алкохола и да се предаде в ръцете на Бога, този който е неговия личен бог, неговата „ висша сила”. За много хора като висша сила се явява приятелската подкрепа и разбиране, които намират в  своята АА група. Смазани от неразбирането и презрението на околните, зависимите към алкохола за първи път откриват истински приятели, истинска подкрепа и разбиране, връщат си вярата в собствените  сили, преоткриват красотата на света и истинското приятелство.

В следващите стъпки зависимият към алкохол си прави честна и безпощадна самооценка, заявява я открито и признава грешките си  „ пред Бог, пред себе си и пред друго човешко същество”/ стъпка пета/ и ако е необходимо, търси опрощение за тях пред тези, които е наранил. Такова пречистване на душата е тежко, иска се смелост, но пък то те извисява за цял живот пред теб самия и пред другите…Едно такова преживяване оставя следи за цял живот. В този дух продължават  12-те стъпки, като програма за честна самооценка през целия  живот, като философия на цялостното  ти съществувание…Особено важна е последната, 12-та стъпка на програмата, в която възстановилите се от страданието си алкохолици поемат в своя декларация  обета  ”да предадем това послание на други алкохолици и да прилагаме тези принципи във всичките си дела”. Или както казват в АА: „ Когато някой , някъде протегне  ръка за помощ , аз искам ръката на АА да бъде там. И ето за това: аз съм отговорен. „Звучи разтърсващо, нали?

Страната АА си има свои герои и мъченици, свои летописци, писатели и мисионери по света…Своя литература, своя Библия и свое списание, „ Грейпавине”.Има си и символи , и девизи, като например: „ Бързай бавно!” , „ Първо най- важното!”, или пък „ Никога  гладен, ядосан, самотен или уморен! „ И най- важния от всички: „ НЕ ПОСЯГАЙ КЪМ ПЪРВАТА ЧАША!” Ако не посегнеш към първата чаша, никога няма да се напиеш…  А кой и от не-пиещите не би се чувствал щастлив в такава страна?

Алкохолиците, възстановили се от алкохолизма и поели по пътя на трезвеността са смели и силни личности, може би по- силни от останалите хора. Има страни, където работодателите специално търсят сътрудници измежду средите на АА. Защото знаят, че тези хора  няма да ги подведат!

За повече информация се обърнете към сайта на АА в България: http://aa-bg.dir.bg/_wm/pbasic/?df=186&dflid=3 .

Групите на АА ще намерите в този сайт: http://www.aa-bg.info/index/grupi_na_aa_v_bulgaria/0-6 .

Форума на АА ще намерите в сайта: http://www.aa-bg.info/forum/6 .

Следва продължение

Из книгата ” Самопомощ при алкохолен проблем” на д-р Румяна Бонева, психиатър

предишна глава-10

223

Similar Posts