Новини и анализи

Младите формират туристическата комуникация и стратегия в България, обяви министърът на туризма

Подчертавайки важността на младите хора за развитието на туризма, министърът на туризма в България, Евтим Милошев, заяви, че те ще определят бъдещата комуникация и маркетингова стратегия на сектора. Този изказ се съдържа в рамките на Националната конференция „Модерните маркетинг, реклама и комуникация – изборът на поколенията Y и Z“, организирана от УНИБИТ с подкрепата на Министерството на туризма.

Събитието, което събра редица партньори като Националния борд по туризъм и Националното представителство на студентските съвети, се фокусираше върху необходимостта от съобразяване на комуникацията с младите с начина, по който те правят своите избори. Представителите на студентските съвети подчертаха, че визуализацията и социалните мрежи играят ключова роля за поколенията Y и Z, които предпочитат непреживяното културно и природно наследство.

В допълнение, представителите на туристическия бранш подчертаха важността на обучението и подготовката на кадри, готови да изведат туризма в страната на по-високо ниво. Министърът на образованието Галин Цоков обеща нови възможности за развитие на дуалното обучение в туризма, както и във висшето образование.

Въпреки това, предизвикателствата за туристическия бранш включват и намаляващия интерес към държавата като туристическа дестинация. Румънският тур „Виа Трансилваника“ надмина българския „Ком – Емине“ в класацията на европейските младежки турове, като България остана на задни позиции. Необходима е цялостна стратегия, за да се подобри позицията на страната в туристическата индустрия.

За да се подобри връзката между институциите и младите поколения, някои европейски страни са въвели Младежки академии за културно наследство, които излъчват Младежки посланици на културното наследство и участват в международни младежки форуми.

Събитието приключи с надеждата, че туризмът ще бъде поставен в центъра на бъдещите правителствени приоритети, за да се подкрепи развитието на отрасъла в страната.

2
ЕКСКЛУЗИВНИ НОВИНИ на ADMIRALBG.NET

Вижте още:

Similar Posts