Езотерика

Заложници ли сме на собствената си съдба

Заложници ли сме на собствената си съдба

Познати ли са ви изрази като „от съдбата не можеш да избягаш“, „така било писано“, „всеки си носи кръста“, „такава ми е кармата“ и други подобни? Много хора използват тези думи без да се замислят. Тези фрази се предават от поколение на поколение. Но нека малко задълбаем по темата дали човек е заложник на собствената си съдба и може ли да я промени.

Всеки гледа през призмата на своите ценности, така че условно можем да разделим основните мнения на три категории. Една част от населението в света дори не се замисля дали съдбата съществува или не, другата част вярва във фаталността на събитията в живота, а третата, че всеки един момент хората създават своята собствена реалност. И всяка от тези мисловни пътеки е красива по свой начин.

 

Има ли съдба, която ни е предопределена?

Според езотериците, когато една душа е на път да влезе в инкарнация, тя старателно се подготвя за това. Прави го сама, ако е достатъчно мъдра или пък с помощта на своите духовни водачи.

Избират се условия за най-добро разкриване на потенциала на душата по време на нейния престой във физическия свят:

Време

Държава

Град

Род

Душата взема със себе си талантите, които би искала да реализира. Следователно, детето се ражда с вече оформен набор от способности, част от които му се предават генетично.

Между другото, учените са провели интересни изследвания, в хода на които се оказало, че всеки човек има около 20 таланта и способности, които при желание може да разкрие. Но, за съжаление, голяма част от този потенциал така и остава нереализирана.

Много хора са напълно сигурни, че нямат дори един талант!

Душата взема със себе си определени характеристики: онези положителни и отрицателни качества на характера, които ще й помогнат да напредне в своето развитие и да придобие опит.

Правят се споразумения с други души, които също ще помогнат на душата в нейния напредък.

Определя се програмата “минимум” и програмата “максимум” за изпълнение.

Душата разглежда различни варианти за развитие на линията на живота, сред които има повече или по-малко благоприятни, преминаването към които зависи от изборите, които душата ще направи в своето въплъщение.

 

Какво се случва при въплъщението?

Дете, родено с индивидуален набор от характеристики, черти на характера и способности, влиза в определена социалната среда. В началото на живота това са родителите. Но не всеки родител е в състояние правилно да насочи и образова своето дете, така че да се разкрият всичките му таланти и способности.

Освен това, на детето се предават не само положителни програми и нагласи, но и ограничения, вярвания, модели и негативни програми.

Важно е да се постави правилната „основа“ за човешкото развитие още в детството. Тъй като в този случай той има много повече шансове да стане самодостатъчна, хармонична личност и да максимизира потенциала, който се крие в него.

 

Именно през детството в подсъзнанието се залагат вярвания, ограничения, страхове и комплекси, които в бъдеще могат да попречат на най-благоприятния път за развитие на живота. В повечето случаи душата съзнателно преценява такива „рискове“ преди въплъщението.

И тя прави избор в полза на този вид поради факта, че част от задачите й за въплъщението най-често съвпада с изучаването на предците. Така, решавайки планираните си задачи, душата помага да се излекува от тях и цялото семейство, в което се е въплътила.

Това не са лесни реализации, твърдят специалистите. Но добрата новина е, че при желание човек може да премине към благоприятни линии в развитието на живота си, ангажирайки се с работата с дълбоката си памет.

Това е и проявата на свобода на избора.

Във всеки един момент можем да започнем да променяме живота си – това е прекрасното сътворение с Вселената.

Какво е свободата на избора на Земята?

Имаме свобода на избор всеки ден, дори в случаите, когато не го забелязваме. Междувременно, всяко едно малко събитие може да ни завърти във водовъртеж от неприятни дреболии, които, когато се натрупат, могат да ни превключат към неблагоприятна линия на живот.

Такива ситуации са склонни да се натрупват – понякога бавно, понякога бързо, но излъчвате ли мощен негатив, това ви „превключва“ към други жизнени сценарии.

Някои специалисти сравняват човешкия живот с локомотив, които се втурва по железопътните релси, а личностните избори играят ролята на железопътни стрелки, които ни отвеждат към други линии на живота.

Дори когато ни се струва, че в дадена ситуация няма свобода на избор, това не е така. Можем да реагираме различно на дадено събитие, да проявяваме различни чувства, да приемаме ситуацията такава, каквато е или да не я приемаме.

 

Изборите могат да бъдат различни:

Дали да се ядосваме на даден човек или не.

Дали да се караме със съседа или да му пожелаем добро.

Да ругаем шофьора, който ни е опръскал или да му пожелаем късмет по пътищата и т.н.

Затова, за да тръгнем по пътя, от който се нуждаем, понякога трябва да работим здраво със себе си. Защото пътят, който би ни подхождал в момента, може да е доста далеч от нас.

 

Малко за кармата

Какво е карма? Кармата е причина и следствие. Причината са емоциите, чувствата, мислите, а следствието е това, което те водят след себе си. Кармата може да бъде както положителна за човек, така и отрицателна, за разлика от душата, за която всяко преживяване е добро.

Тоест, оказва се, че днес ние оформяме бъдещия си живот,  но в същото време можем да кажем, че следваме планирания път.

 

Всички сме създатели на живота си

Просто някои са си създали труден живот, пълен с трудности и страдания, а други са направили живота си по-хармоничен. Тук осъзнаването на човека и задачите на душата за въплъщение играят решаваща роля.

 

Предсказване на бъдещето

Може би някой ще попита – какво да кажем за гаданията и пророчествата? Все пак много от тях се сбъдват! Да, така е, но не всички.

Разбира се, това до голяма степен зависи от гадателя, доколко чисто е обмислил информацията за предстоящите събития. Но нашият ежедневен избор за това как да действаме, как да реагираме в някакво разгръщащо се събитие също играе огромна роля.

Предсказателят чете информация в момента „тук и сега“. Но човек или група хора, за които е направена прогноза, могат да превключат към други житейски сценарии със своето съзнание (чувства, емоции, мисли).

По този начин едно предсказание, което всъщност няма да се сбъдне, може да започне да унищожава и подкопава човек и да го тласне в погрешна посока. Обратното също е вярно.

Тук е важно да разберем, че можем да преминем към друга линия на живота и тогава предсказанието може да не се сбъдне.

 

И така, заложници ли сме на собствената си съдба?

Можете да кажете „да“ и „не“, защото ако съзнателно вземаме решения, съзнателно живеем живота си, съзнателно работим с нашите емоции, чувства и мисли. И тогава преминаваме към по-благоприятни линии на живот и можем да кажем, че има някаква предопределеност.

Ако оставим всичко да върви по своя път, ако излъчваме негативност, тогава преминаваме към напълно различни линии на живот, в това също има определен модел и следователно, отново можем да говорим за някаква предопределеност.

Въпреки че, разбира се, всеки случай е индивидуален и душите планират различни сценарни програми за живота, показвайки необичаен творчески подход.

 

Какво да направите, за да преминете към благоприятни жизнени линии?

Стойте повече сред природата, забелязвайте нейната красота.

Живейте живота си в настоящия момент, не витайте в миналото или бъдещето. Където има внимание, има и енергия.

Научете се да се наслаждавате на живота.

Поемете отговорност за живота си.

Поемете отговорност за събитията в живота си.

Започнете съзнателна работа с вътрешния си свят.

Позволете си да премахнете строгия контрол над живота си, доверете се повече на Вселената.

Работете с негативните си емоции, чувства, мисли.

Забелязвайте повече красота около вас.

Внесете малко магия в живота си. Празнувайте радостните моменти дори в малки неща.

Ако се случи дори малко негативно събитие, говорете със себе си или запишете пет положителни точки в това събитие. Това ще даде възможност, на първо място, да се разшири възприемането на живота като творчески процес на обучение. Второ, това ще ви позволи да премахнете негативния фокус от събитието.

Невероятна е широтата и красотата на многоизмерната панорама, наречена „живот“, измислена от Създателя. Просто трябва да я видим…

136

Similar Posts