Езотерика

Как да се свържем с висшето си Аз и да използваме съветите му за наше добро

Как да се свържем с висшето си Аз

Човекът е многоизмерна енергийна структура. Често хората квалифицират тази информация като мистика, но, всъщност, няма нищо мистериозно.

И без значение дали вярваме в нашето висше Аз или не, то играе важна роля в живота ни, като го насочва по правилния път и ни подкрепя в трудни моменти. Висшето ни Аз е недосегаемо. Нищо не може да го разруши или да му навреди. Защо?

Защото, най-опростено казано, то е енергийно-информационен канал, който съдържа целия ни опит от миналите ни и бъдещите ни прераждания и е пряко свързан с Източника. Под Източник се има предвид Създателя, Вселената и т.н.

Висшето ни Аз е нашата така да се каже „по-напреднала версия“. Различните философски учения го отъждествяват като божественото начало вътре в нас.

Как така висшето ни Аз съдържа информация не само за миналите, но и за бъдещите ни животи?

Защото, когато сме в пространството между животите, тогава времето не е линейно и всичко се случва едновременно. Тоест, влизаме във въплъщения не в определен ред, както е склонен да приеме умът ни, а в едно и също време.

Това се потвърждава от трудовете на известния физик А. Айнщайн и неговите последователи.

И ако човек започне да изследва живота си, той може да се срещне със своите паралелни превъплъщения – това е интересен и необходим опит за осъзнаване на себе си като духовно многоизмерно същество.

Каква е ролята на висшето ни Аз в живота ни?

Когато влезем във въплъщение, най-често забравяме по-голямата част от опита. И в това има неоспорима логика. Защото, ако вече знаем отговорите на повечето въпроси, тогава няма да има „уроци“, развитие и придобиване на нов опит.

Понякога може да изглежда, че обстоятелствата ни оплитат и объркват. Но не е така.

Всеки от нас има връзка с висшето си Аз, но за някои тя е много по-нестабилна и неосезаема. За други е по-ясна и смислена.

 

Висшето ни Аз сме всъщност ние самите, но разполагащи с цялата информация за това какъв е планът на въплъщението ни. Затова то е способно да ни насочва в правилната посока, дори и ако не подозираме за това.

За неосъзнатите тези насоки изглеждат просто като поредица от благоприятни съвпадения. Но, както са казали мъдрите, няма нищо случайно на този свят…

Често сме чували наши познати да казват: „Имах случайна среща с правилния човек“, „Случайно го прочетох във вестник“, „Изведнъж ми хрумна идея! ”. Това е просто проявлението на нашето висше Аз, което ни информира по различни начини – „случайни“ срещи, сънища, инциденти и други.

Задачата на висшето ни Аз е не само да ни насочи  по правилния път, но и да проведе своеобразен урок, в резултат на който трябва да разберем, че света се управлява от определена Сила.

Тук много зависи от самия човек, доколко умее да вниква в същността на нещата, доколко умее да вижда дълбочината на случващото се.

И постепенно човек започва да осъзнава, че тези съвпадения не са случайни. И започва да различава гласа на душата си от гласа на ума и егото.

Намирайки се в постоянно взаимодействие със своето висше Аз, човек става по-хармоничен, балансиран. Получавайки информация от по-напредналата си част, той започва да разбира къде да отиде, какво да прави и защо. И му е много по-лесно да изпълни задачите си, да намери своята съдба. Обучението на душата в този случай протича в пъти по-бързо.

Как да се свържем с висшето ни Аз?

Всеки може да установи връзка с него, ако желае. Но не се заблуждавайте, висшето ни Аз няма да взима решеният вместо нас. Ние трябва да се научим да действаме, да можем да правим заключения в реалния живот. Висшето ни Аз просто ще ни даде инструментите, но работата е изцяло наша!

Комуникацията с Висшия Аз може да се осъществи по различни начини. Всеки трябва да избере своя вариант.

Придобиване на духовна сила

Ако говорим за най-прости методи, можем просто да зададем въпрос на висшето си Аз. Например, да попитаме какво е най-добре да направим в определена ситуация.

И ако ви е било трудно да решите, след като зададете въпроса, в рамките на ден или няколко дни, ще получите нужната информация.

Тя може да дойде от някой човек, да го прочетете някъде или да се появи под формата на прозрение. Но тук е важно да бъдете внимателни, постоянно да наблюдавате външния и вътрешния си свят, да се доверявате на себе си, на интуицията си.

Контакт чрез медитация

Има различни начини за медитация, чрез които можете да влезете в контакт с висшето си Аз.

Тяхната задача е да изчистят ума ви от мисли, след което да зададете въпроса си в получената „празнота“ и да чакате отговор.

Ако нещо в отговора ви се стори неразбираемо, може да зададете допълнителни въпроси.

Отговорът може да дойде по напълно различни начини, в зависимост от това кои канали на възприятие са по-добре развити у вас.

Ако визуалният канал е добре развит, тогава отговорът идва във вид на изображения, видеоклипове.

Ако слуховият канал е добре развит, ще можете да изградите диалог с висшето си Аз.

Ако е добре развит менталният канал, тогава информацията ще дойде на ниво „знам“.

Ако имате развит тактилен канал, тогава по време на комуникация можете да усетите някои приятни миризми за вас.

Най-често човек има развити 1-2 канала, но останалите могат лесно да се тренират при желание.

Ако решите да установите съзнателна връзка с висшето си Аз чрез медитация, тогава се пригответе за по-дълга практика, защото не всеки може веднага да постигне желания резултат.

Изисква се сериозна подготовка и енергийно изравняване на човека с висшето Аз, което му позволява да премине към нов етап на духовно развитие .

Както всичко останало в живота и близкият контакт с висшето ни Аз не ни се дава даром. Изисква се да проявим воля и усилия. Но успеем ли, не само ще подобрим живота си, но и пред нас ще се отворят нови възможности за духовно израстване.

806

Similar Posts