Полезно

Колко вида кредити можем да намерим и какви са техните условия?

видове кредити

Съществуват толкова много видове кредити (в широкия смисъл на думата), колкото са и нуждите от финансиране.

Всеки от тях е адаптиран към конкретна ситуация и трябва да ги познаваме, за да сключим най-подходящия договор, като винаги имаме предвид условията за погасяване, които секторът обикновено определя за всеки от тях.

Условията за всеки вид кредит са различни. Това са отделни финансови продукти с различни оферти. Това са най-характерните видове кредити на вноски за физически лица и техните условия.

Лични или потребителски заеми

Няма недвижимо имущество, което да служи като обезпечение, или друго лице, което да действа като гарант. Отпускат се от банки и процедурата може да отнеме до няколко дни.

Тези заеми най-често се искат за закупуване на стоки за дълготрайна употреба (автомобил, битова техника, пътуване и др.). Максималният срок на погасяване обикновено е до 10 години.

Основното нещо, което трябва да се има предвид при определянето на срока на този вид заем, е той да бъде съобразен с полезния живот на закупения актив или предприетия проект. Не можете да изплащате заем за десет години за актив, който може да издържи пет години, тъй като ще трябва да го подновите и вноските ще се припокрият с тези по нов личен заем.

Ипотечен кредит

Ипотеките са заеми, при които се използва като обезпечение на даден имот. При покупка на жилище, например може да се ипотекира имота, който ще се придобие и да служи като обезпечение.

Бързи кредити

Те са изключително удобен вариант, когато става въпрос за получаване на пари в най-кратки срокове. С намаляването на времето за обработка, преглед на заявленията и кредитоспособността на кредитополучателите се увеличава и рискът за кредиторите. Поради тази причина бързите кредити се предлагат за по-малки суми от обикновения личен заем. Обикновено те не надвишават 5 000 лева.

Както може да се очаква, с намаляването на отпуснатите суми се съкращават и сроковете за погасяване на тези заеми. Сроковете, за които може да се върне кредита се различава в различните институции, често е до няколко месеца или години.

Източник: https://herakredit.com/

30

Similar Posts