Психология

Как се раждат убийците: Какво подтиква хората към насилие – разговор с психолога Петър Иванов

Как се раждат убийците - интервю с психолога Петър Иванов

Скъпи читатели, при нас е психологът Петър Иванов, с когото ще си поговорим за агресията и насилниците в нашето общество.

Въпрос: Г-н Иванов, кога един човек стига до състояние, в което е готов да отнеме чужд живот или да прояви друго физическо насилие?

Ясно е, че става въпрос за неовладяна агресия, която се проявява в даден момент. Причините за това, в повечето случаи, са психични отклонения.

Те могат да бъдат различни. Например, възможно е просто човек да има така наречената инконтиненция на емоциите – невъздържаност.

Някой хора повече сдържат своите емоции, не им дават да се проявят. Но при други не е така. Те не могат да ги владеят.

И при тази несдържаност на емоциите е възможно да стигнат до гняв, ярост, до всякакъв тип агресия.

В други случаи подобно поведение може се дължи на определен начин на живот, на мироглед, на обстоятелствата наоколо.

Ако човек живее в агресивна среда, да кажем, такава, при която другите са агресивни спрямо него или това се е случвало в детството му, при него се развиват такива поведенчески образци на поведение, които са свързани с агресията, с насилие. И в този случай причината трябва да я търсим в околната среда.

При хора, които са в тиха, блага обстановка и са в добри отношения с околните, когато има обич и топлина, е по-малко вероятно да възникнат такива прояви на агресия.

Друг проблем са страстите на хората. Това са силните емоции. Има хора, които изпитват, например, силна любов или пък преданост или друго  –  това са много силни чувства, които могат да ги докарат до прояви на насилие.

Още една причина можем да намерим в сериозни отклонения, свързани с психоза или налудности. Например, при параноиците и шизофрениците е възможно да се появи желание за справяне с несъществуващи опасности. Ако те си измислят нещо, което страшно много ги е засегнало, тогава са склонни да реагират с агресия.

Въпрос: Включително и прояви на нарцисизъм ли? Например, когато човек е готов да навреди физически и дори да стигне до убийство, ако има твърде високо его и не може да приеме факта, че другите не го оценят достатъчно?

Отговор: В тази връзка се сещам за един анекдот: „Момиченцето го питат „Ти защо го наби това момченце?“, а то отвръща „Ами той що не ме обича!“

При нарцисистите желанието да се харесват е толкова силно, че дори може да се трансформира в ярост и гняв, спрямо тези, които не ги харесват. Да речем, ако не ги считат за изключителни, специални. Тогава това може да се превърне в омраза, която да бъде подхранена и след това да премине в агресия.

Въпрос: Примерно, когато някой счита себе си за изключителен, много талантлив, умен и красив, но в един момент усеща, че хората не подхранват и не потвърждават с поведението си това негово мнение?

Отговор: В този случай може такъв човек или да изпадне в депресия, или пък да започне да мрази останалите. А от омразата до формите на насилие крачката е много малка.

Въпрос: Как да се предпазим от такива хора? Как да разберем, че си имаме работа с човек, склонен към агресия и дори убийство?

Хората, по моите скромни преценки, се делят на две групи – умни и не толкова умни. Като втората група е по-голяма, от първата, за съжаление. И много често при тези хора, които са с по-ограничен интелектуален багаж, е възможно да станат агресивни за неща, за които по принцип не би трябвало. Тоест, да се афектират и да предприемат неадекватни решения, включително и заради желанието си  за рязко противопоставяне на околните.

Тук вече можем да посочим като пример и интелектуалното състояние на човек. Глупавият човек е агресивен.

Затова се казва, че в една кавга, по-виновен е по-умният. Защото по-умният не би трябвало да допуска кавгата.

А за простия човек нищо не можем да кажем. Той си е прост човек и на него трудно може да му се влияе. Той счита, че знае всичко.

Колкото по-прост е един човек, толкова повече си мисли, че разбира от всичко, че знае всичко. Той си е намислил нещо и си го прави и който не е синхронен с неговите мисли, той е негов враг. Пак повтарям – тези хора са твърде много.

За съжаление е така, наистина…

Скъпи читатели, това беше психологът Петър Иванов за това как се раждат насилниците и убийците в нашето общество. Специално за читателите на Хепи-Уомън!

Интервю на Лора Костова

132

Similar Posts