Новини и анализи

НОИ пусна важна информация относно преизчисляването на възнагражденията на работещите пенсионери

Националният осигурителен институт (НОИ) уведоми, че съгласно разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване, се нормативно урежда възможността за преизчисляване на трудовите пенсии за лица, които продължават да работят след пенсионирането си и подлежат на осигуряване.

Преизчисленията могат да се извършват по два начина:

Служебно преизчисляване: В този случай пенсионерите не подават заявление, а преизчисляването се извършва автоматично от НОИ. При това преизчисляване се взема предвид допълнителният осигурителен стаж, придобит след последното преизчисление на пенсията.

Преизчисление по заявление: Вторият начин предполага, че пенсионерът подава заявление за преизчисление. В този случай пенсията може да бъде увеличена с допълнителния придобит осигурителен стаж и доход, ако това е по-благоприятно за него.

При служебното преизчисляване, което се извършва от 1 април всяка година, се вземат предвид данни, подадени от осигурителите, или данните за вноските на самоосигуряващите се лица, които са налични в системата на НОИ към 1 март. Това преизчисление важи за всички пенсионери, които получават трудови пенсии и имат положен стаж през предходната календарна година.

След всяко ежегодно преизчисляване, изплатата на преизчислената пенсия започва 12 месеца преди следващото преизчисление, като се отразява осъвременяването според швейцарското правило от 1 юли на съответната година.

За пенсионерите, които подават заявление за преизчисление, процесът започва от 1-во число на месеца, следващ датата на подаване на заявлението, и се извършва ежегодно от същата дата.

Тези мерки се прилагат с цел осигуряване на справедливо и актуализирано възнаграждение за работещите пенсионери в зависимост от тяхната работна активност след пенсионирането.

За повече информация пенсионерите и заинтересованите лица могат да се консултират с НОИ или да посетят уебсайта на института.

38
ЕКСКЛУЗИВНИ НОВИНИ на ADMIRALBG.NET

Вижте още:

Similar Posts